homewoningenutiliteitsgebouwenopenbare gebouwensociale huisvestingrenovatiesenergie-oplossingencontact

Diederikplein 15 9960 Assenede
tel.: 09/344.62.22

"casestudy" POSITIEVE-ENERGIE-WONING

 

POSITIEVE-ENERGIE-WONING met natuurlijke luchttoevoer

DOELSTELLING : proberen om een energiezuinige oplossing te vinden met een traditioneel metselwerk gebouw (minder winddicht en minder geïsoleerd dan een passief woning) met zeer weinig technieken (geen balansventilatie, geen warmterecuperatie via warmtewisselaar, geen stookketel) waarbij de energie nodig voor verwarming, ventilatie en sanitair warm water kan opgewekt worden op een alternatieve manier met een installatie kleiner dan 10 KWp.

Bouwheer en projectopvolging : Architect Van Wynsberghe Johan

warmtepomp warmtepomp
zonnepanelen zonnepanelen
meter zonnepanelen meter zonnepanelen

 

EIGENSCHAPPEN EN EVENTUELE VOORDELEN

Positieve-Energie-Woning

Natuurlijke Luchttoevoer

Onderhoudsvriendelijk

De woning moet zowel voor eigen gebruik als voor verhuring bruikbaar zijn

Alternatieve energievoorziening bij verhuring

Programma van de "Casestudy" Woning

 

EPB-WAARDEN VAN HET PROEFPROJECT

Volgens de gegevens op de startverklaring van een externe EPB-verslaggever hebben we de volgende waarden : K-peil = 27 ; E-peil = -17 (een E-peil lager dan nul, dus een energie overschot).

Het maximum toegelaten E-peil op datum van aanvraag (2009) = 80 (in 2014 zal dit hoogstwaarschijnlijk verminderen naar E60).

Dit proefproject "Positieve-Energie-Woning" scoort dus volgens de startverklaring 97 E-punten beter dan de huidig maximum toegelaten E80.

 

EPB Startverklaring EPB resultaten

 

VOORLOPIGE BEVINDINGEN ALS GEVOLG VAN DE "CASESTUDY"

Om het E-peil onder nul te krijgen door toevoeging van een alternatieve energievoorziening kleiner dan 10 KWp, is het nodig om reeds een laag E-peil te behalen voor de toevoeging, bij de "casestudy" woning is de E-peil = 30 (dus reeds 50 E-punten beter dan de toegelaten E80 in 2009)

Het is echter ook zeer belangrijk een goede verhouding te zoeken tussen het verliesoppervlak van het gebouw en het beschermde volume om hiermee de energiebehoefte van het gebouw te verlagen.

Men kan bijvoorbeeld de energiebehoefte van een gebouw verlagen zonder de minste wijziging aan het ontwerp, maar door het beschermd volume te verkleinen en ervoor te zorgen dat het verliesoppervlak niet in dezelfde verhouding daalt (door bijvoorbeeld zolders, bergingen en garages thermisch te weren uit het beschermd volume). Op dergelijke manier hebben we als test in een EPB-berekening het energieverbruik van een woning met 23% laten zakken door een betere verhouding tussen beschermd volume en verliesoppervlak te zoeken, het E-peil steeg hierdoor in dit geval echter wel met 9 E-punten .

In zulke gevallen zal dus het evenwicht tussen verliesoppervlak en beschermd volume bepalen of men enkel met toevoeging van een alternatieve energievoorziening kleiner dan 10 KWp een energieoverschot kan behalen.

Om energiezuinig te bouwen is het dus belangrijk om het beschermd volume doordacht in te vullen en zich niet alleen blind te staren op een laag E-peil.

Een laag E-peil is nog helemaal geen garantie voor een laag energieverbruik.

Een doordacht ontwerp is daarom in veel gevallen belangrijker om het energieverbruik te reduceren dan het gebruik van een aantal technieken die enkel het E-peil beïnvloeden.